eHomeopatie.eu
homeopatická poradna
   
ÚVOD
Kontakt:
verka@ehomeopatie.eu

Vítejte na stránkách, věnovaných homeopatii, autopatii a zdravému životnímu stylu.


Nejvyšším ideálem léčby je rychlé, nenásilné, trvalé obnovení zdraví, nebo odstranění a zničení nemoci v celém jejím rozsahu, a to nejkratším, nejspolehlivějším způsobem, na základě jasně pochopitelných principů.

(§2, Samuel Hahnemann - Organon léčebného umění)


Homeopatie je tudíž zcela prostým léčitelským uměním, které zůstává z hlediska svých zásad i postupů neměnné. Stejně jako učení, z nějž vychází, zůstává i ona, pokud je správně pochopena, uzavřena sama do sebe a jedině tím také pomáhá. Stejná čistota v učení i v praxi by měla být samozřejmostí. Léčitelské umění, které se chce honosit hrdým označením homeopatie, můsí zcela přestat s jakýmikoli pobloudilými návraty ke zhoubnému šlendriánu staré školy (která je pravým opakem homeopatie stejně jako je noc opakem dne).

(výňatek z předmluvy k šestému vydání, Samuel Hahnemann - Organon léčebného umění, Paříž, konec února 1842)